Werkwijze

Oriëntatie

Startpunt van ieder ontwerptraject is een oriënterend gesprek. Hierin bespreekt en bekijkt de studio wat de mogelijkheden zijn. Samen met de opdrachtgever worden eerst de kaders in beeld gebracht.

  • Wat verwacht u van Studio CBiD?
  • Wat wilt u zelf doen?
  • Wie stuurt wat aan?
  • Volgt er een ontwerpplan of meerdere voorstellen?
  • Heeft u genoeg aan een brainstorm waarin verschillende mogelijkheden en oplossingen worden besproken?
  • Wat is uw budget? etc.

Ontwerp

Dan volgt er een ruimtestudie, het Voorlopig Ontwerp (V.O.), waarin gekeken wordt naar verschillende opties. In deze schetsen worden de door u genoemde wensen en eisen verwerkt tezamen met de creativiteit en gevoel voor ruimte. Daarbij staan de gebruiker en het doel centraal. Vanuit hier volgt de uitwerking, zo nodig ondersteund met 3D-impressies.

Op basis van uw feedback op het V.O., gaat de studio het Definitieve Ontwerp (D.O.) uitwerken. Hierin wordt de definitieve prijs, planning en interieurtekeningen vastgelegd.

Realisatie

Voor even succesvolle realisatie van uw nieuwe interieur gaat het om daadkrachtig management. Daarom werkt Studio CBiD graag samen met gerenommeerde aannemers en interieurbouwers die de taal van architecten begrijpen en van een creatieve uitdagingen houden.

chantall-breyaen_bw-3282